افزایش فروش و بهره وری عوامل فروش، تنها بخشی از مزیت های نرم افزار iOrder می باشد.

اولین سامانه یکپارچه تحت وب پخش مویرگی با پیشتیبانی از iOS و Android با نسخه ویزیتوری رایگان